MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

4. výzva PRV 12.2.2019

 4. výzva byla uzavřena dne 26. 3. 2019 - Výsledný seznam vybraných projektů

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 12. 2. 2019  4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

  Fiche F1 Zemědělská produkce

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 287 095,- Kč

 Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 18 885 372,- Kč

 Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 218 366,- Kč

 Fiche F4 Rekreace v lesích

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 343 589,- KčPříjem žádosti o dotaci: od  12. 2. 2019 do 26. 3. 2019

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
(ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy (pokud Vám nepůjde dokument zobrazit, tak si ho nejprve uložte do PC a poté ho otevřete v programu Adobe Acrobat Reader)

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.