MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

C3 Realizace sídelní zeleně

Nové opatření přidané do SCLLD v červenci 2018. Alokace výzvy přiravované na počátek roku 2019 bude 500 000 Kč.

Podpora bude zaměřená na zakládní a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení (zakládání a obnova parků, lesoparků, hřbitovů a dětských hřišť, zeleně u vodních toků a podél komunikací, vytváření průlehů, veřejně přístupných zahrad). Součástí realizace může být i zakládání doprovodných vodních prvků (tůně, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže na vodu), opatření na podporu biodiverzity, doplnění bylinného patra a pořízení nebo doplnění mobiliáře nebo přeměna nepropustných ploch a rekonstrukce cest a pěšin s polopropustným a propustným povrchem.

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Seminář pro žadatele 24.10.2018 - A2, A3

16. 10. 2018 (vložila Hošková)

Dne 24.10. od 14:00 proběhne v zasedací místnosti v SBD Jeseník Seminář pro žadatele k výzvám IROP - A2 IZS-řízení rizik a A3 Zázemí soc. inkluze - viz pozvánka.  

 

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.