MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

C3 Realizace sídelní zeleně

Nové opatření přidané do SCLLD v červenci 2018. Alokace výzvy přiravované na počátek roku 2019 bude 500 000 Kč.

Podpora bude zaměřená na zakládní a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení (zakládání a obnova parků, lesoparků, hřbitovů a dětských hřišť, zeleně u vodních toků a podél komunikací, vytváření průlehů, veřejně přístupných zahrad). Součástí realizace může být i zakládání doprovodných vodních prvků (tůně, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže na vodu), opatření na podporu biodiverzity, doplnění bylinného patra a pořízení nebo doplnění mobiliáře nebo přeměna nepropustných ploch a rekonstrukce cest a pěšin s polopropustným a propustným povrchem.

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výsledný seznam vybraných žádostí 3. výzvy PRV

Dne 14. 8. Programový výbor MAS schválil předložené žádosti ve 3. výzvě Programu rozvoje venkova.  Seznam zde.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.