MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

C2 Výsadba dřevin

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 13.6.2018 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 4. výzva C2 Výsadba dřevin

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 13. 6. 2018 do 12:00 3. 10. 2018

Finanční alokace dotace: 2 688 600 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  88  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele C2 - Výsadba dřevin

Text 4. výzvy C2 Výsadba dřevin

Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OP ŽP 2014 - 2020 (verze 16)

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria výzev OP ŽP

Příloha č. 3  Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 Metodika způsobilosti výdajů

Příloha č. 5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Příloha č. 6 Seznam doporučenných  autochtonních dřevin

Příloha č. 7 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy OP ŽP 

Postup pro podání žádosti v MS 2014+

Seminář pro žadatele MS2014+

 

 


Seznam přijatých žádostí

2. výzva OP ŽP byla uzavřena dne 20.11.2017

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 18.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 2. výzva C2 Výsadba dřevin

Příjem žádosti o dotaci: od 08:00 18. 9. 2017 do 12:00 20. 11. 2017

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 688 600 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  88  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 13)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele C2 - Výsadba dřevin

Text 2. výzvy C2 Výsadba dřevin

Příloha č. 1 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy OP ŽP

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria výzev OP ŽP

Příloha č. 3  Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 Metodika způsobilosti výdajů

Příloha č. 5 Seznam doporučenných  autochtonních dřevin

Postup pro podání žádosti v MS 2014+

Seminář pro žadatele MS2014+

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Jiné dotační možnosti

11.9.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.