MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

 


Výzva byla ukončená 3. 10. 2018 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 13.6.2018 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 3. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin - Seznam přijatých žádostí o dotaci

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 13. 6. 2018 do 12:00 3. 10. 2018

Finanční alokace dotace: 1 986 484 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  87  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele C1 - Likvidace invazivních druhů rostlin

Text 3. výzvy C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OP ŽP 2014 - 2020 (verze 16)

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria výzev OP ŽP

Příloha č. 3  Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 Metodika způsobilosti výdajů

Příloha č. 5 Standart AOPK SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazivních druhů rostlin

Příloha č. 6 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy OP ŽP

Uživatelská příručka pro podání žádostí

Seminář pro žadatele MS 2014+

 

 


Seznam přijatých žádostí

1. výzva OP ŽP byla uzavřena dne 20.11.2017

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 18.9.2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 1. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

Příjem žádosti o dotaci: od 08:00 18. 9. 2017 do 12:00 20. 11. 2017

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 986 484 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  87  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 13)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele C1 - Likvidace invazivních druhů rostlin

Text 1. výzvy C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

Příloha č. 1 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy OP ŽP

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria výzev OP ŽP

Příloha č. 3  Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 Metodika způsobilosti výdajů

Příloha č. 5 Standart AOPK SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazivních druhů rostlin

Uživatelská příručka pro podání žádostí

Postup pro podání žádosti v MS 2014+

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.