MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

B2 Sociální podnikání

Výsledný seznam vybraných žádostí ze dne 12. 2. 2019

 4. výzva OPZ byla uzavřena dne 9.11.2018 - Seznam přijatých žádostí

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 4. výzva B2 Sociální podnikání

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 6. 8. 2018 do 12:00 9. 11. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 6 870 625 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

 

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 7)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Text 4. výzvy B2 Sociální podnikání

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit a cílových skupin

Dodatek  k příloze č. 2 Popis podporovaných aktivit

Dodatek  k příloze č. 2 Popis cílových skupin

Příloha č. 3 Etický kodex hodnititele Místní akční skupiny

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků- enviromentální sociální podnik

Příloha č. 7 Finanční plán

 


 

Seznam přijatých žádostí

3. výzva OPZ byla uzavřena dne 28.2.2018  - Výsledný seznam vybraných projektů


MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 8.11.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 3. výzva B2 Sciální podnikání

Pozor, výzva byla modifikovaná kvůli prodloužení termínu příjmu žádostí z 31.1.2018 na 28.2.2018!

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 8. 11. 2017 do 12:00 28.2.2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

 

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 6)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.