MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

A5 Investice do vzdělávání

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

10. výzva A5Investice do vzdělávání II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.11. 2018 do 12:00 31. 1. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 694.201,10 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.2)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Přílohy

MS2014+ Seminář pro příjemce

Seminář pro žadatele A5 Investice do vzdělávání II.

Text 10. výzvy A5 Investice do vzdělávání IROP II.

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria A5 Investice do vzdělávání II.

Příloha č. 2 Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy

Příloha č. 3 Partnerská smlouva_vzor

 


Pozor, dne 4.5.2018 byla provedena změna uzavřené výzvy - text zde. U výzvy byla navýšená podpora EFRR z 12 mil. Kč na 22 mil. Kč.

Seznam přijatých žádostí

5. výzva IROP byla uzavřena dne 10.1.2018 - podané žádosti jsou nyní v procesu hodnocení. - Výsledný seznam vybraných projektů

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2017 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

 5. výzva A5 Investice do vzdělávání

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.119. 2017 do 12:00 10. 1. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 12 mil. Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.9)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.1)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele A5 Investice do vzdělávání

Text 5. výzvy A5 Investice do vzdělávání IROP

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria výzev IROP

Příloha č. 2 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy

Příloha č. 3 Partnerská smlouva_vzor

Postup pro podání žádosti v MS2014

MS 2014+ seminář pro žadatele

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Prodloužení příjmu žádostí A2 řízení rizik IZS II. a A3 Zázemí sociální inkluze II

30. 11. 2018 (vložila Stiborová)

Vážení žadatelé,
dnes nám přišla zpráva z Řídícího orgánu, že z technických důvodů bude prodloužen příjem žádostí výzev A2  IZS- řízení rizik II. a A3 Zázemí sociální inkluze II. do 14. prosince, 14:00 hodin.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.