MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

A5 Investice do vzdělávání

Seznam přijatých žádostí.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

10. výzva A5Investice do vzdělávání II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.11. 2018 do 12:00 31. 1. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 694.201,10 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.2)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Přílohy

MS2014+ Seminář pro příjemce

Seminář pro žadatele A5 Investice do vzdělávání II.

Text 10. výzvy A5 Investice do vzdělávání IROP II.

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria A5 Investice do vzdělávání II.

Příloha č. 2 Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy

Příloha č. 3 Partnerská smlouva_vzor

 


Pozor, dne 4.5.2018 byla provedena změna uzavřené výzvy - text zde. U výzvy byla navýšená podpora EFRR z 12 mil. Kč na 22 mil. Kč.

Seznam přijatých žádostí

5. výzva IROP byla uzavřena dne 10.1.2018 - podané žádosti jsou nyní v procesu hodnocení. - Výsledný seznam vybraných projektů

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2017 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

 5. výzva A5 Investice do vzdělávání

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.119. 2017 do 12:00 10. 1. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 12 mil. Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.9)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.1)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele A5 Investice do vzdělávání

Text 5. výzvy A5 Investice do vzdělávání IROP

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria výzev IROP

Příloha č. 2 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy

Příloha č. 3 Partnerská smlouva_vzor

Postup pro podání žádosti v MS2014

MS 2014+ seminář pro žadatele

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.