MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

A2 IZS - řízení rizik

Výsledný seznam vybraných projektů.

Seznam přijatých žádostí.


MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.10.2018 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

POZOR, změna termínu ukončení výzvy. Z technických důvodů v systému MS2014+ ŘO prodlužuje termín uzavření výzvy a to do 14.12.2018 do 14h.

6. výzva A2 IZS - řízení rizik II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 10. 2018 do 14:00 14. 12. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4.800.115,79 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  69 Integrovaný záchranný systém -  integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.1)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Přílohy

 Text 6. výzvy A2 IZS řízení rizik IROP II.

 Příloha č. 1 Hodnotící kritéria výzvy A2 IZS - řízení rizik II.

 Příloha č. 2 Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy

 Osnova studie proveditelnosti - Technika IZS_vzor

 Osnova studie proveditelnosti - Stanice IZS_vzor

Seminář pro žadatele MS 2014+

Seminář pro žadatele výzva A2 ISZ II.

 


2. výzva IROP byla uzavřena dne 31.10.2017 - Výsledný seznam vybraných projektů


Seznam přijatých žádostí


MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 11.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

 2. výzva A2 IZS - řízení rizik

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 11. 9. 2017 do 12:00 31. 10. 2017

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 mil. Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

 

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  69 Integrovaný záchranný systém -  integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.9)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.0)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy

Seminář pro žadatele A2 IZS řízení rizik

Text 2. výzvy A2 IZS řízení rizik IROP

Příloha č. 1 Hodnotící kritéria výzev IROP

Příloha č. 2 Směrnice č. 1/2017 - Interní postupy

Osnova studie proveditelnosti - Technika IZS_vzor

Osnova studie proveditelnosti - Stanice IZS_vzor

Postup pro podání žádosti v MS2014

MS 2014+ seminář pro žadatele

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.