MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Výzvy

Nové programové období Evropských investičních a strukturálních fondů 2014 - 2020 (ESIF) přináší možnost získat finanční dotaci z řady národních operačních programů v gesci jednotlivých ministerstev. Žádat je možné napřímo v individuálních žádostech řídící orgány či v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím Místní akční skupiny. Elektronická žádost se jednotně podává prostřednictvím informačního systému koncového příjemce (IS KP 14+). Pouze v PRV se podává žádost prostřednictvím Portálu farmáře.

Pozor, žadatel musí mít zřízenu datovou schránku a elektronický podpis!


 

V průběhu podzimu a zimy 2017 plánujeme vyhlásit všechny výzvy.

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výběrové řízení na zaměstnance SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Vincenze Preissnitze pro Jesenicko, o.p.s. hledá kreativní a samostatnou osobu na pozici projektového manažera Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.