MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

PRV spolupráce

Realizace projektu - 01/2015 až 06/2015 (6 měsíců)
Dotační program - Program rozvoje venkova
Prioritní osa - IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Vyhlašovatel dotace - Ministerstvo zemědělství ČR

Rozpočet projektu: 500.000 Kč
Finanční spoluúčast: 0% (100% dotace, nutno předfinancovat)
Výstupy projektu:  Metodika evaluace a monitoringu
Název projektu: Spolupráce evaluace SPL

Projekt rozvíjí spolupráci mezi partnery na území České republiky, prostřednictvím výměny zkušeností vytváří podmínky pro vznik dlouhodobých vazeb. Společným mottem pro spolupráci je vytváření systému monitoringu projektů a evaluace strategie, které napomáhá partnerům hodnotit vlastní strategické rozvojové plány.

 Výstupy projektu:

MAS spolupracující na projektu:

METODIKA - Metodika_Monitoring a evaluace strategií MAS.pdf (k 22.5.2015)

Zápisy z jednání KPS (koordinačních pracovních skupin):

 

Jeseník 1Jeseník 2Jeseník 3
 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.