MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

OPTP Tvorba SCLLD

Realizace projektu – 03/2014 až 08/2014 (6 měsíců)

 Dotační program – Operační program Technická pomoc

Prioritní osa – 8.3a Administrativní a absorpční kapacita - cíl Konvergence

Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

 Forma realizace – žadatel

 Rozpočet projektu – 500.000 Kč

Finanční spoluúčast – 0% (100% dotace, nutno předfinancovat)

Výstupy projektu – pracovní verze ISÚ pro roky 2014 – 2020

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

 

Kontakt:

Bc. Vendula Poláchová
Koordinátorka vzniku strategie projektu

Mobil: +420 724 830 700
E-mail: polachova@masjesenicko.cz

 

Ing. Martina Fafílková
Mobil: +420 739 717 296
E-mail: fafilkova@masjesenicko.cz 

 

Pracovní verze stategie k 31.8.2014:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.