MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

OPLZZ Partnerství

 

 

 

 

Realizace projektu – 12/2012 až 12/2014
Dotační program – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa – 4.5a Mezinárodní spolupráce
Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Forma realizace – partner (žadatel - Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje)

Projekt, podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je zaměřen na přenos dobré praxe z Rakouska. Idea místního partnerství zaměstnanosti vychází ze zahraničních zkušeností právě v Rakousku či Dánsku, Francii, kde jsou při implementaci podpory z Evropského sociálního fondu využívaný místní mezisektorová partnerství. Cílem projektu je přenést z Rakouska dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími zaměstnanosti. Dílčím cílem projektu je vytvoření sítě místních partnerství zaměstnanosti, které bude sdružovat místní podnikatele, obce, neziskové organizace a jiné relevantní aktéry politiky zaměstnanosti, jako jsou odbory. Více o projektu se dozvíte na stránkách Krajského sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje - http://olomoucky.nsmascr.cz/mpz/

Partneři projektu z řad MAS: 

Nefinanční partneři projektu:

Výstupy projektu:

Dokumenty

 

Bc. Vendula Poláchová
Koordinátorka projektu 
polachova@masjesenicko.cz
+421 724 830 700

Místní strategie zaměstnanosti 2014-2020 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. - vytvořeno v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti z OP LZZ
 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.