MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Místní akční plán - MAP

MAP

Realizace projektu – 6/2016 až 5/2018
Dotační program – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Vyhlašovatel dotace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Forma realizace – partner (žadatel - ORP Město Jeseník)

Projekt "MAP" - Místní akční plán je realizován s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, což představuje společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Více informací k projektu naleznete zde.

Klíčové témata MAP:
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kariérové poradenství v základních školách
Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Dokumenty ke stažení k MAP:

map1map2map3
 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.