MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Animace škol - šablony I.


 Animace školských zařízení v OPVVV prostřednictvím MAS spočívá v:

metodická pomoc ZŠ a MŠ
- pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV, orientací v programu a pravidlech
školení pro žadatele a příjemce
- školení na výzvy OP VVV, školení na administraci v systému MS 2014+
pomoc s přípravou žádostí do OP VVV
- nastavení projektů, metodická pomoc s přípravou podání žádosti
konzultační činnost při realizaci projektu
- např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd.
metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu
-pomoc se zadáváním dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
-metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
- pomoc s přípravou pro kontroly, metodická pomoc pro archivaci dokumentace projektu, pomoc s přípravou závěrečné zprávy a vyúčtování 


Termín ukončení příjmu žádostí v první vlně šablon je nastaven nejpozději na 30.6.2017!


 

Do vzorů příloh k dokladování Zprávy o realizaci byla zveřejněna Kalkulačka indikátorů ZoR (není povinnou přílohou, ale její doložení je požadováno). Vzorové dokumenty příloh najdete na stránkách MŠMT.  


Přehledná videoprezentace MŠMT k realizaci projektu zjednodušeného vykazování je ke shlédnutí na na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=Yeg-pxY3mNg&list=PLvzdjla2ilOC-RxnhC68dUmRi9JFD8Ss8&index=17&t=2687s


 

Zajímavý článek shrnující problematiku šablon vyšel v časopise Informatorium č. 3/2017.


 

UPOZORNĚNÍ PRO MŠ A ZŠ:

Konzultační linka Řídícího orgánu (MŠMT) pro žadatele a příjemce výzev: 

Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.

Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.


 

Důležité termíny ze strany Řídícího orgánu ( MŠMT):

1, Hodnocení - 30 prac. dnů

2, Kontrola pokladů pro Rozhodnutí - 15 prac. dnů

3, zaslání Rozhodnutí a proplacení 1. finanční zálohy - 40 prac. dnů   


 VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Potřebné informace k výzvě 02_16_022.

Dokumenty ke stažení 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů 

Generátor nástrojů povinné publicity

Vzory příloh

Ukázka vyplnění IS KP14+

Uživatelská příručka IS KP14+ 

Příklady dobré praxe

Otázky a odpovědi k šablonám

Šablony od A do Z - Řídicí orgán zveřejňuje přehled základních doporučení a rad

 Brožura OP_VVV   Leták_Podpora škol_Šablony MŠ a ZŠ  Společné vzdělávání

Kontaktní osoby:

MŠMT - Bc. Kateřina Vyskočilová, tel.:234 814 362

NIDV - Mgr. Dušan Vitoul, tel.: 775 571 603


 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.