MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Animace škol - Šablony II.

 

     

 

 

 Kdo může o dotaci požádat:

• Mateřské a základní školy*
• Základní umělecké školy*
• Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
(střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*

Jaké aktivity jsou podporovány: 

Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální
pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy
pro MŠ a kariéroví poradci
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
• Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové
vzdělávání
• Projektová výuka
• Zájmové kluby

Jaká je výše finanční alokace:

Alokace výzvy: 6 mld. Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:
• pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt
+ (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
• pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání:
100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)
• zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

 

Kdy a jak si zažádat:

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz), v termínu od 28.2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. 6. 2019 do 14:00.

 

Pro vsup do Šablon II. je nutné vyplnit dotazník vztahující se k dané instituci.

 

Veškeré informace ke vzorovým dokumentům naleznete na  stránkách MŠMT

 

 

Dokumenty ke stažení:

Informační leták k výzvě

Uživatelská příručka IS KP 14+

Pravidla pro žadatele zjednodušených projektů

Generátor povinné publicity

 

 

 

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.