MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

OPS

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s., byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou LEADER.Zakládajícími členy jsou Sdružení měst a obcí Jesenicka (veřejný sektor), Okresní hospodářská komora Jeseník (neziskový sektor) a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. (podnikatelský sektor). Územní působnost MAS představuje okres Jeseník, dříve spravovaný Sdružením pro Jesenicko a jeho organizační jednotkou JEMAS. Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Od r. 2007 je LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (osa IV. LEADER).

Členská základna MAS VP pro Jesenicko, o.p.s. se od roku 2012 rozšířila z původního počtu 7 členů na celkový počet 61 členů k 5.4.2017. Tito členové se v letech 2013 až 2015 podíleli na tvorbě integrované strategie rozvoje území a přípravě na získávání finančních prostředků pro svou činnost metodou LEADER, nově nazívanou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Seznam přijatých žádostí v uzavřených výzvách IROP (A1, A3, A4, A5) 10.1.2018

10. 1. 2018 (vložila Hošková)

Dne 10. 1. 2018 byly ukončeny výzvy vyhlášené v IROP A1 Bezpečnost dopravy, A3 Zázemí sociální inkluze, A4 Rozvoj sociálního podnikání a A5 Investice do vzdělávání.

Do výzev byly podány žádosti o dotaci - tabulka A1 zde , tabulka A3 zde, tabulka A4 zde a tabulka A5 zde.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.