MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Výběrová komise

Výběrová komise je výběrovým orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Výběrová komise má 9 členů. Funkční období člena Výběrové komise určuje Shromáždění partnerů na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií a navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Výběrová komise je zodpovědná za hodnocení žádosti o dotaci (projektů). Žádosti o dotaci hodnotí na základě preferenčních kritérií. Výběrová komise předkládá Programovému výboru seznam vybraných/nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku.

Složení Výběrové komise od 3.4.2019 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 4.4.2018 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 5.4.2017 - PDF (podrobný seznam)

Složení Výběrové komise od 12.11.2015 - PDF (podrobný seznam)

- Partner Obec Česká Ves zastoupen Ing. Petrem Mudrou
- Partner Obec Vidnava zastoupen Bc. Rostislavem Kačorou
Partner Obec Uhelná zastoupen Zdeňkem Hořavou
- Partner Obec Mikulovice zastoupen Mgr. Romanem Šťastným
- Partner WTC Písečná s.r.o. zastoupen Ing. Josefem Ťulpíkem
Partner Spolek aktivních Zlatohoráků zastoupen Jiřím Tománkem
Partner Junák- svaz skautů a skautek ČR zastoupen Mgr. Jiřím Kovalčíkem
Partner Ing. Monika Nátrová zastoupen Ing. Monikou Nátrovou
Partner MRC Krteček Jeseník z.s. zastoupen  Bc. Alenou Šosovou Řehovou, MBAZápisy z jednání Výběrové komise:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.