MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Shromáždění partnerů

Shromáždění partnerů Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko je nejvyšším orgánem pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Organizační složky MAS v regionu. Shromáždění partnerů tvoří Partneři Organizační složky MAS (fyzické, právnické osoby) na základě Partnerské smlouvy Organizační složky MAS.
Shromáždění partnerů schvaluje vnitřní předpisy Organizační složky MAS, nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti, zřizuje Programový výbor, Výběrovou komisy a Kontrolní výbor, volí členy orgánů Organizační složky MAS, definuje počet členů, způsob jejich volby a odvolání a způsob jednání, rozhoduje o přijetí nebo vyloučení Partnera, schvaluje distribuci veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD Organizační složky MAS, způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet Organizační složky MAS, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS a rozhoduje o fúzi nebo zrušení Organizační složky MAS.

Seznam Partnerů Organizační složky - PDF

Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko má ke dni 4. 4. 2018 celkem 60 Partnerů:
- Veřejný sektor - 27 Partnerů (45%)
- Soukromý sektor a fyzické osoby - 17 Partnerů (28,3%)
- Neziskový sektor - 16 Partnerů (26,7%)

Rozdělení Partnerů Organizační složky MAS do zájmových skupin:
1) Místní samospráva a rozvoj regionu - 24 Partnerů (40%)
2) Cestovní ruch a služby, propagace region a kulturní dědictví - 4 Partneři (6,7%)
3) Zemědělství, lesnictví, rybolov a životní prostředí - 5 Partnerů (8,3%)
4) Vzdělávání, komunitní život, volnočasové aktivity a sociální oblast - 16 Partnerů (26,7%)
5) Podnikatelé, řemeslníci, živnostníci, regionální producenti a ostatní služby - 11 Partnerů (18,3%)


Zápisy z jednání Shromáždění partnerů:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.