MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Programový výbor

Programový výbor je odborným rozhodovacím orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Programový výbor je 9 členný. Funkční období členů Programového výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Programového výboru. Opětovné členství v Programovém výboru je možné. Programový výbor schvaluje uzavřání a ukonční pracovněráního vztahu s vedoucí zaměstnancem pro realizaci SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), schvaluje vývy k podání žádostío dotaci, připravuje aktualizace SCLLD daného území, schvaluje znění jednotlivých opatřní vedoucích k naplňování SCLLD,navrhuje projektové záměry Organizační složky MAS, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, je zodpovědný za přípravu a realizaci SCLLD Organizační složky MAS, navrhuje projektové náměty pro přípravu žádostí o dotaci, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise, svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát (1x) ročně.

Složení Programového výboru od 4.4.2018 - PDF (podrobný seznam)

Složení Programového výboru od 5.3.2015 - PDF (podrobný seznam)

- Partner Obec Bílá Voda zastoupen Ing. Miroslavem Kociánem
- Partner Město Jeseník zastoupen Mgr. Zdeňkou Blišťanovou
-
Partner Obec Bělá pod Pradědem zastoupen Dis. Robertem Neugebauerem
- Partner Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník zastoupen PhDr. Silvií Pernicovou
- Partner Ing. Miloslav Muselík, Horský hotel Skiland zastoupen Ing. Miloslavem Muselíkem
- Partner Zemědělské družstvo Jeseník zastoupen Ing. Gabrielou Doupovcovou
- Partner Bc. Marian Bodnár – Jeseniky tour.eu zastoupen Bc. Marianem Bodnárem
- Partner Společnost Vincenze Priessnitze z.s. zastoupen Ing. Ludmilou Bračíkovou
- Partner NA JEDNÉ LODI zastoupen Bc. Marcelem Šosem

Zápisy z jednání Programového výboru:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.