MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je odborným kontrolním orgánem Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Kontrolní výbor je 6 členný. Funkční období členů Kontrolního výboru je tříleté, po uplynutí této doby volí Shromáždění partnerů nové členy Kontrolního výboru. Opětovné členství v Kontrolním výboru je možné. Kontrolní výbor projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS, kterou předkládá nejvyššímu orgánu Organizační složky MAS. Dohlíží na činnost Organizační složky MAS v souladu s právními předpisy, platnými pravidly, standardy Organizační složky MAS a SCLLD. Nahlíží do účetních knih a ostatních dokladů Organizační složky MAS týkající se její činnosti a kontroluje obsažené údaje. Svolává mimořádné jednání Shromáždění partnerů a Programového výboru, vyžadují-li to zájmy Organizační složky MAS. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů Organizační složky a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Organizační složky MAS. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD). Provádí průběžný monitoring realizovaných projektů včetně plnění podmínek. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní výbor zprávu Shromáždění partnerů o výsledcích své kontrolní činnosti a o činnosti a hospodaření Organizační složky MAS.

Složení Kontrolního výboru - PDF (podrobný seznam)

- Partner Obec Písečná zastoupen Ing. Janem Konečným
- Partner Obce Uhelná zastoupen Bc. Zdeňkem Hořavou
- Partner UNIMED Jeseník, spol. s r.o. zastoupen MUDr. Karlem Slováčkem
- Partner Nadační fond Vincenze Priessnitze, z.s. zastoupen Ing. Romanem Provazníkem
- Partner AGROPRODUKT SUPÍKOIVCE spol. s r.o. zastoupen Ing Janem Hutyrou
- Partner Movement o.s. zastoupen Janisem Joanidisem

Zápisy z jednání Kontrolního výboru:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výsledný seznam projektů z výzvy B3 Prorodinná opatření OPZ

8. 3. 2018 (vložila Hošková)

Dne 27. 2. 2018 proběhlo jednání Programového výboru, který doporučil 2 projekty z I. výzvy B3 Prorodinná opatření MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko v OPZ k financování. Oba projekty splnily minimální bodovou hladinu v rámci věcného hodnocení a byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti na MPSV .

Výsledný seznam vybraných projektů k podpoře

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.