MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

MAS

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. dne 10.12.2014 zřídila Organizační složku MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (dále jen Organizační složka MAS nebo OS MAS), která je otevřeným místním partnerstvím. Organizační složka MAS působí na území České republiky, v regionu Jesenicka, zejména v oblasti obcí Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vidnavkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory a Žulová (mapa zde)MAS je tvořena všemi Partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partner MAS může být kromě nejvyššího orgánu (Shromáždění partnerů) členem pouze jednoho povinného orgánu Organizační složky MAS. MAS je otevřeným partnerstvím. Podmínky pro přistoupení Partnerů včetně práv a povinností partnerů upravují stanovy.

Zájmové skupiny MAS
Rozdělení Partnerů MAS (členů MAS) do zájmových skupin neznamená pouze jejich rozdělení na tři sektory – veřejný, neziskový, podnikatelský. Podle výkladu Evropské komise by se mělo jednat o podrobnější členění. Partneři Místní akční skupiny pro Jesenicko tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje Partner Místní akční skupiny podle své převažující činnosti. Partner Místní akční skupiny pro Jesenicko může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Seznam zájmových skupin (více zde):
1) Místní samospráva a rozvoj regionu

2) Cestovní ruch a služby, propagace region a kulturní dědictví
3) Zemědělství, lesnictví, rybolov a životní prostředí
4) Vzdělávání, komunitní život, volnočasové aktivity a sociální oblast
5) Podnikatelé, řemeslníci, živnostníci, regionální producenti a ostatní služby

Dokumenty Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
* seznam Partnerů Organizační složky MAS se může lišit od seznamu členů Společnosti (OPS)

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.