MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

B2 Sociální podnikání

 7. výzva B2 Sociální podnikání

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 24. 4. 2019 do 12:00 31. 7.  2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 389 468,75  Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

 

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 7)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Text 7. výzvy B2 Sociální podnikání

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit a cílových skupin

Dodatek  k příloze č. 2 Popis podporovaných aktivit

Dodatek  k příloze č. 2 Popis cílových skupin

Příloha č. 3 Etický kodex hodnititele Místní akční skupiny

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků- enviromentální sociální podnik

Příloha č. 7 Finanční plán

 

Výsledný seznam vybraných žádostí ze dne 12. 2. 2019

 4. výzva OPZ byla uzavřena dne 9.11.2018 - Seznam přijatých žádostí

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 4. výzva B2 Sociální podnikání

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 6. 8. 2018 do 12:00 9. 11. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 6 870 625 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

 

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 7)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Text 4. výzvy B2 Sociální podnikání

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit a cílových skupin

Dodatek  k příloze č. 2 Popis podporovaných aktivit

Dodatek  k příloze č. 2 Popis cílových skupin

Příloha č. 3 Etický kodex hodnititele Místní akční skupiny

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků- enviromentální sociální podnik

Příloha č. 7 Finanční plán

 


 

Seznam přijatých žádostí

3. výzva OPZ byla uzavřena dne 28.2.2018  - Výsledný seznam vybraných projektů


MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 8.11.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 3. výzva B2 Sciální podnikání

Pozor, výzva byla modifikovaná kvůli prodloužení termínu příjmu žádostí z 31.1.2018 na 28.2.2018!

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 8. 11. 2017 do 12:00 28.2.2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

 

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 6)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.