MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Aktuality

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO 2014 - 2020
(aktuální schválená verze) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. 1. Žádost o změnu dokumentu vyvolaná požadavky ŘO byla schválená 29.11.2017. 

Dne 4. července 2018 byla schválená 4. změna SCLLD, která byla vyvolaná přidáváním nového opatření C3 Realizace sídelní zeleně do programového rámce Operačního programu Životní prostředí, jedná se o aktuálně platnou verzi Strategie. 

 

 

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Vyhlášení výzvy C3 Realizace sídelní zeleně v OP ŽP

20.2.2019 (vložila Hošková)

Ode dne 20.2.2019 12:00 hodin je možné podávat žádosti do výzvy C3 Realizace sídelní zeleně v OP ŽP.  Výzva bude ukončená ve 12:00 hodin 20.6.2019.

Pozvánka na Seminář pro žadatele PRV

12.2.2019 (vložila Hošková)

Zveme všechny žadatele a zájemce o 4. výzvu PRV na Seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 26.2.2019 od 14:00 hodin v budově SBD Jeseník, ulice 28. října 891/9 - viz pozvánka.

Vyhlášení 4. výzvy PRV 12.2. - 26.3.2019

12.2.2019 (vložila Hošková)

Od 12.2. do 26.3.2019 je otevřen příjem žádostí do 4. výzvy PRV, kde je možné čerpat podporu z fiche 1, 2 , 3 a 4. Všechny informace a podklady pro podání žádosti naleznete v horní liště Výzvy-PRV-4.výzva PRV.

Seznam přijatých žádostí ve výzvě A5 - Investice do vzdělávání II.

31. 1. 20019 (vložila Joklíková)

Dne 31. 1. 2019 byla ukončená 10. výzva vyhlášená v IROP A5 Investice do vzdělávní II.

Do výzvy byla podána jedna žádost o podporu - seznam zde.

Prodloužení výzvy A1 Bezpečnost dopravy II.

21.1.2019 (vložila Joklíková)

Vážení žadatelé,
dne 9.1.2019 proběhla úprava textu výzvy A1 Bezpečnost dopravy II. Ve výzvě proběhla změna data ukončení příjmu žádostí v MS2014+ a to z 31.1.2019 na 31.5.2019.

Jiné dotační možnosti

21.1.2019(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Prodloužení příjmu žádostí A2 řízení rizik IZS II. a A3 Zázemí sociální inkluze II

30. 11. 2018 (vložila Stiborová)

Vážení žadatelé,
dnes nám přišla zpráva z Řídícího orgánu, že z technických důvodů bude prodloužen příjem žádostí výzev A2  IZS- řízení rizik II. a A3 Zázemí sociální inkluze II. do 14. prosince, 14:00 hodin.

Seminář pro žadatele IROP A1, A4, A5

20. 11. 2018 (vložila Joklíková)

Dne 21.11. od 13:00 proběhne v zasedací místnosti v SBD Jeseník Seminář pro žadatele k výzvám IROP - A1 Bezpečnost dopravy, A4 Rozvoj sociálního podnikání a A5 Investice do vzdělávání - viz pozvánka.  

Seminář pro příjemce z výzev OPZ

(23. 10. 2018 vložila Stiborová) 

Dne 31. 10. 2018 se bude konat seminář pro příjemce z Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti Bytového družstva v Jeseníku na ulici 28.října 891/9 ( naproti divadlu Petra Bezruče)

Pozvánka k semináři

Nalezeno: 47 záznamů   |   Stránka:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele v OP ŽP C3

V úterý 12. března se od 14 hodin uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě OP ŽP C3 Realizace sídelní zeleně v budově SBD Jeseník - viz pozvánka.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: 28.října 891/9, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.