MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Aktuality

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO 2014 - 2020
(aktuální schválená verze) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. 1. Žádost o změnu dokumentu vyvolaná požadavky ŘO byla schválená 29.11.2017. 

Dne 4. července 2018 byla schválená 4. změna SCLLD, která byla vyvolaná přidáváním nového opatření C3 Realizace sídelní zeleně do programového rámce Operačního programu Životní prostředí, jedná se o aktuálně platnou verzi Strategie. 

 

 

Výsledný seznam vybraných žádostí 3. výzvy PRV

Dne 14. 8. Programový výbor MAS schválil předložené žádosti ve 3. výzvě Programu rozvoje venkova.  Seznam zde.

Jiné dotační možnosti

1.8.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Nepřítomnost v kanceláři

1.8.2018 (vložila Joklíková)
Vážení příznivci Místní akční skupiny, dne 7. 8. 2018 z technických důvodů nebudeme přítomni v kenceláři. Proto schůzku s námi odložte na jiný den

Jiné dotační možnosti

10.7.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Seminář pro žadatele OP ŽP

Dne 12. července 2018 od 14:00 se bude konat v kanceláří MAS (Tovární 234, Jeseník) seminář pro žadatele, kteří se zajímají o 3. výzvu C1 Likvidace invazivních druhů rostlin a 4. výzvu Výsadba dřevin z OP ŽP - pozvánka zde.

Vyhlášení výzev v OP ŽP

Dne 13. 6. 2018 byly otevřeny 2 výzvy z Operačního programu Životní prostředí - 3. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin a 4. výzva C2 Výsadba dřevin.

Termín uzavření výzev je nastaven na 3. října 2018.

Seznam přijatých žádostí z 3. výzvy MAS

V pátek 8.6. byl ukončen příjem žádostí do 3. výzvy PRV - seznam přijatých žádostí.

Těší nás zvýšený zájem žadatelů.

Schválení Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. Děkujeme těm, kteří k tvorbě a schválení Strategie přispěli. První výzvy k její realizaci plánujeme vyhlásit na podzim roku 2017. K dispozici pro rozvoj Jesenicka je více než 100 mil. Kč v operačních programech IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Neváhejte se na nás obracet pro podrobné informace.

IROP - vyhlášení 2. kola výzev

4.6.2016 (vložila Joklíková)

Všem žadatelům, kteří čekají na vyhlášení druhého kola výzev v Operačním programu IROP se omlouváme. Dne 1.6.2018 došlo k aktualizaci požadavků na Interní postupy, proto z administrativních důvodů je nutné posunout plánované vyhlašování výzev do druhé poloviny roku 2018.

Omlouváme se za vzniklé komplikace. Děláme vše proto, aby bylo možné druhé kolo výzev IROP v co nejbližší době vyhlásit.

Děkujeme za pochopení.

Výsledný seznam doporučených projektů z výzvy OPZ B3 Prorodinná opatření

1. 6. 2018 (vložila Hošková)

Dne 31. 5. 2018 proběhlo jednání Programového výboru, který doporučil projekt z výzvy MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B3 - Prorodinná opatření, který splnil minimální bodovou hladinu, k financování. Podpora bude poskytnuta na provoz příměstských táborů pro děti z Jesenicka.

Výsledný seznam z jednání Programového výboru. 

Nalezeno: 31 záznamů   |   Stránka:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výsledný seznam vybraných žádostí 3. výzvy PRV

Dne 14. 8. Programový výbor MAS schválil předložené žádosti ve 3. výzvě Programu rozvoje venkova.  Seznam zde.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.