MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Aktuality

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO 2014 - 2020
(aktuální schválená verze) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. 1. Žádost o změnu dokumentu vyvolaná požadavky ŘO byla schválená 29.11.2017. 

Dne 4. července 2018 byla schválená 4. změna SCLLD, která byla vyvolaná přidáváním nového opatření C3 Realizace sídelní zeleně do programového rámce Operačního programu Životní prostředí, jedná se o aktuálně platnou verzi Strategie. 

 

 

Jiné dotační možnosti

11.9.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Vyhlášení druhých výzev IROP 2018

Rádi bychom Vám oznámili, že v letošním roce vyhlásíme druhé výzvy z IROP.

Plánované vyhlášení pro dané výzvy:

A1 Bezpečnost dopravy II. - 1.11.2018
A2 IZS - řízení rizik II. - 1.10.2018
A3 Zázemí sociální inkluze II. - 1.10.2018
A4 Rozvoj sociálního podnikání II. - 1.11.2018
A5 Investice do vzdělávání II. - 1.11.2018

Sledujte naše webové stranky.

Výsledný seznam vybraných žádostí 3. výzvy PRV

Dne 14. 8. Programový výbor MAS schválil předložené žádosti ve 3. výzvě Programu rozvoje venkova.  Seznam zde.

Jiné dotační možnosti

1.8.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Nepřítomnost v kanceláři

1.8.2018 (vložila Joklíková)
Vážení příznivci Místní akční skupiny, dne 7. 8. 2018 z technických důvodů nebudeme přítomni v kenceláři. Proto schůzku s námi odložte na jiný den

Jiné dotační možnosti

10.7.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Seminář pro žadatele OP ŽP

Dne 12. července 2018 od 14:00 se bude konat v kanceláří MAS (Tovární 234, Jeseník) seminář pro žadatele, kteří se zajímají o 3. výzvu C1 Likvidace invazivních druhů rostlin a 4. výzvu Výsadba dřevin z OP ŽP - pozvánka zde.

Vyhlášení výzev v OP ŽP

Dne 13. 6. 2018 byly otevřeny 2 výzvy z Operačního programu Životní prostředí - 3. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin a 4. výzva C2 Výsadba dřevin.

Termín uzavření výzev je nastaven na 3. října 2018.

Seznam přijatých žádostí z 3. výzvy MAS

V pátek 8.6. byl ukončen příjem žádostí do 3. výzvy PRV - seznam přijatých žádostí.

Těší nás zvýšený zájem žadatelů.

Schválení Strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. Děkujeme těm, kteří k tvorbě a schválení Strategie přispěli. První výzvy k její realizaci plánujeme vyhlásit na podzim roku 2017. K dispozici pro rozvoj Jesenicka je více než 100 mil. Kč v operačních programech IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Neváhejte se na nás obracet pro podrobné informace.

Nalezeno: 33 záznamů   |   Stránka:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Jiné dotační možnosti

11.9.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.