MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Jesenicko

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

Aktuality

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO 2014 - 2020
(aktuální schválená verze) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS byla schválená k 30. 6. 2017. 1. Žádost o změnu dokumentu vyvolaná požadavky ŘO byla schválená 29.11.2017, jedná se o poslední platnou verzi. 

Výsledný seznam projektů z výzvy B3 Prorodinná opatření OPZ

8. 3. 2018 (vložila Hošková)

Dne 27. 2. 2018 proběhlo jednání Programového výboru, který doporučil 2 projekty z I. výzvy B3 Prorodinná opatření MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko v OPZ k financování. Oba projekty splnily minimální bodovou hladinu v rámci věcného hodnocení a byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti na MPSV .

Výsledný seznam vybraných projektů k podpoře

Výsledný seznam z jednání Programového výboru

6. 3. 2018 (vložila Motýlová)

Dne 27. 2. 2018 proběhlo jednání Programového výboru, který doporučil projekt z výzvy MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - OPZ - B1 - Podpora zaměstanosti, který splnil minimální bodovou hladinu k financování.

Výsledný seznam z jednání Programového výboru. 

Seznam přijatých žádostí ve výzvě OP Z B2 Sociální podnikání

28. 2. 2018 (vložila Joklíková)

Dne 28. 2. 2018 byla ukončena výzva vyhlášená v OP Z B2 Sociální podnikání. 

Do výzvy byly podány žádosti o dotaci - tabulka B2 zde.

Jiné dotační možnosti

16.02.2018(vložila Joklíková)
Možnosti získání finanční dotace z výzev vypisovaných mimo MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Výsledný seznam z jednání Programového výboru

7. 2. 2018 (vložila Joklíková)

Dne 6. 2. 2018 proběhlo jednání Programového výboru, který doporučil projekty z výzvy MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - IROP - A2 - IZS - řízení rizik, které splnily minimální bodovou hladinu k financování.

Výsledný seznam z jednání Programového výboru. 

Seznam přijatých žádostí v 1, výzvě PRV ( F1, F2, F3, F4) 31.1 .2018

1. 2. 2018 (vložila Motýlová)

Dne 31. 1. 2018 byly ukončeny výzvy vyhlášené v PRV: F1 Zemědělská produkce, F2 Investice do nezemědělských činností, F3 Investice do zemědělských podniků,F4 Rekreace v lesích

Do výzvy byly podány žádosti o dotaci - tabulka přijatých žádostí 

Prodloužení termínu příjmu žádostí v OPZ

30.1.2018 (vložila Hošková)

Pozor, došlo k modifikaci výzvy B2 Sociální podnikání. Původní termín ukončení příjmu žádostí do výzvy B2 byl prodloužen z 31.1.2018 na 28.2.2018. 

Seznam přijatých žádostí v uzavřených výzvách IROP (A1, A3, A4, A5) 10.1.2018

10. 1. 2018 (vložila Hošková)

Dne 10. 1. 2018 byly ukončeny výzvy vyhlášené v IROP A1 Bezpečnost dopravy, A3 Zázemí sociální inkluze, A4 Rozvoj sociálního podnikání a A5 Investice do vzdělávání.

Do výzev byly podány žádosti o dotaci - tabulka A1 zde , tabulka A3 zde, tabulka A4 zde a tabulka A5 zde.

Druhé číslo novin JESENÍKY Region se zimní tématikou

10.1.2018 (vložila: Poláchová)
Rádi bychom Vám představili druhé číslo regionálních novin JESENÍKY Region, které je zaměřené na zimní sezónu, které opět vydal spolek v Jeseníkách z.s. za finanční podpory Mikroregionu Jesenicko.

Seminář pro žadatele PRV 14.12.2017

11.12.2017 (vložila: Hošková)
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. uskuteční dne 14.  prosince Seminář pro žadatele PRV.

Nalezeno: 28 záznamů   |   Stránka:

 

Tvorba integrované strategie území

ve vaší obci pro rok 2014-2020?

 

Projektové záměry
2014-2020

Aktuality

Výsledný seznam projektů z výzvy B3 Prorodinná opatření OPZ

8. 3. 2018 (vložila Hošková)

Dne 27. 2. 2018 proběhlo jednání Programového výboru, který doporučil 2 projekty z I. výzvy B3 Prorodinná opatření MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko v OPZ k financování. Oba projekty splnily minimální bodovou hladinu v rámci věcného hodnocení a byly předány k Závěrečnému ověření způsobilosti na MPSV .

Výsledný seznam vybraných projektů k podpoře

Čtěte více

Partneři MAS Jesenicko

Mezi naše partnery patří zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Více info

Rychlý kontakt

Telefon +420 724 830 700
E-mail: info@masjesenicko.cz 
Adresa: Lipová-lázně 396, 790 61
Kancelář MAS: Tovární 234, 790 01 Jeseník

Více info
Program rozvoje venkova

Projekt TVORBA AKTIVNÍHO PARTNERSTVÍ NA JESENICKU s číslem 13PRV0000000000337 je podpořen z Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Evropská komise

Copyright © 2013 MAS JESENICKO
Všechna práva vyhrazena.

Webdesign a programování
Netsimple Conspiracy s.r.o.